مشاوره نحوه استفاده صحیح و تجربه یک سفر مهیج

مصرف صحیح و اصولی بشما دستاوردهای غنی را هدیه میکند که با نسخه اصلی خود ملاقات کنید

هر فردی میتواند با بکارگیری نحوه صحیح استفاده هر نوع متریالی تجربه درست و شگفت انگیزی از آن مصرف داشته باشد بدون نیاز به دز بیشتر

نحوه و زمان استفاده هر متریالی از میزان استفاده آن به مراتب مهم تر و تعیین کننده تر است.

هنوز مجیک ماشروم تجربه نکردی؟

بذر ژنتیک گلدن تیچرgoldenteacher
Golden Teacher

آگار پلیت اصلاح بافت شده(monoculture)

ژنتیک معروف و محبوب
گلدن تیچر psilocybe cubensis g goldenteacher از خانواده رایج و پر طرفدار کوبنسیس
مقدار بار دهی: زیاد
قدرت: متوسط
سایز: کلاهک نسبتا یزرگ و قد بلند

بذر ژنتیک مازاتاپکmazatapice
mazatapice

آگارپلیت اصلاح بافت شده(monoculture) 

ژنتیک معروف به
مازاتاپک psilocybe cubensis mazatapice از خانواده رایج و پر طرفدار کوبنسیس
مقدار بار دهی: زیاد
قدرت: متوسط
سایز: متوسط نسبتا بلند

بذر ژنتیک کوباییcubaii

Cubaii

آگار پلیت اصلاح بافت شده(monoculture)

ژنتیک معروف به کوباییpsilocybe cubensis cubaii از خانواده رایج و پر طرفدار کوبنسیس
مقدار بار دهی: زیاد
قدرت: متوسط
سایز: نسبتا یزرگ و دراز

 

توصیه های قبل از استفاده

برای تجربه بهتر میتوان قبل از استفاده یکسری

گل یا وید

 

 

اسکرول به بالا